styrelse

Parkföreningens uppgift är att ideellt ansvara för driften av Bergsjö hembygdspark och i mån av tillgångar svara för underhåll av parkens grönområden och dess byggnader. Parken hyrs ut av parkföreningen. Kommunens ansvar är att generera ränteintäkter för Bergsjö hembygdspark, som tillhör P-O Schönströmska minnesfonden. Fonden förvaltas av Nordanstigs kommun, som ansvarar för fondens ekonomiska tillväxt.

Bergsjö parkförenings styrelse 2024


Ordförande Ulla Jonsson Einerot


Sekreterare Ann-Marie Möller


Kassör Lars-Erik Olsson
Styrelseledamot Allan Möller 


Suppleant 


Suppleant