styrelse

 

välkommen till anrika

Bergsjöparken

- hundskinnet

 

Parkföreningens uppgift är att ideellt ansvara för driften av Bergsjö Hembygdspark och i mån av tillgångar svara för underhåll av parkens grönområden och dess byggnader. Parken hyrs ut av Parkföreningen. Kommunens ansvar är att generera ränteintäkter för Bergsjö Hembygdspark, som tillhör P-O Schönströmska minnesfonden. Fonden förvaltas av Nordanstigs kommun, som ansvarar för fondens ekonomiska tillväxt.

Bergsjö Hembygds- och parkförenings styrelse 2017

 

Ordförande, Ulla Jonsson Einerot

 

Sekreterare, Majlis Möller

 

Kassör, Lars-Erik Olsson

 

Styrelseledamot, Anne-Marie Möller

 

Styrelseledamot, Leif Kjensmo

 

Revisorer, Tord Amré och Anette Eriksson

 

Suppleant, Eva Tillman